Usługi

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienie publiczne. Wieloletnie doświadczenie oparte na zespole specjalistów zajmujących się obsługą podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze prawa zamówień publicznych pozwala na pełne wsparcie Klientów w postępowaniach, opartych nie tylko na zamówieniach publicznych, ale także projektach ppp, czy innych modelach współpracy publiczno-prywatnej. Nasze usługi obejmują w szczególności wsparcie na wszystkich etapach postępowania, w tym przygotowanie dokumentacji wymaganej w postępowaniach, konsultacje, sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych lub ppp, reprezentacja w sprawach związanych ze zmianami w zawartych umowach, doradztwo w postępowaniach kontrolnych oraz reprezentacja w postępowaniach odwoławczych. Ponad 10-letnie doświadczenie w reprezentowaniu stron zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi, w tym w postepowaniach wielopodmiotowych oraz postępowaniach uwzględniających obowiązek ochrony informacji niejawnych, pozwala Kancelarii na przyjęcie nawet najbardziej skomplikowanych i wymagających niestandardowego podejścia spraw z zakresu zamówień publicznych oraz ppp.