Praktyki

Praktyki

Wprowadziliśmy Program Wyławiania Młodych Talentów, którym zapewniamy płatne praktyki w naszej Kancelarii. Podczas sześciomiesięcznego programu stażysta otrzymuje komfortowe warunki pracy w jednym z naszych biur i pełne wsparcie całego zespołu. Ma możliwość wchodzenia w interakcje oraz szansę zdobycia doświadczenia. Uczestniczy w spotkaniach z klientami i w spotkaniach zespołów roboczych. Odbywa co najmniej jedną służbową podróż krajową lub zagraniczną. Inspirujemy młode osoby do znajdowania innowacyjnych i zarazem bezpiecznych rozwiązań, kładąc nacisk na praktyczny aspekt stosowania prawa. Dajemy możliwość finansowania dalszej edukacji oraz profesjonalizacji w zawodach prawniczych.