Zespół

Partnerzy

Zespół

document

Paulina KucharczykAplikant radcowski

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską z zakresu odwołania darowizny na gruncie przepisów kodeksu cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Ogiegło.

Zdobywała wiedze i doświadczenie pracując w jednostce samorządu terytorialnego, zwłaszcza w zakresie przebudowy dróg oraz prowadząc sprawy z zakresu odszkodowań za wywłaszczenia.Zakres jej zainteresowań zawodowych oscyluje wokół szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, a także regulacji z zakresu prawa administracyjnego.

Zamknij