Usługi

Prawo spółek

W ramach bieżącej obsługi naszych Klientów zapewniamy doradztwo we wszelkich aspektach prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, pomagając przy wprowadzaniu, jak i zachowaniu zasad corporate governance, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych, rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa pracy i doradztwie podatkowym.

Czytaj dalej

Prawo pracy

Doradztwo w zakresie prawa pracy należy do najbardziej istotnych elementów przy obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Prawnicy KKP doradzają w przedmiocie tworzenia umów, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, a także w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych w obszarze prawa pracy. W sytuacjach spornych reprezentują Klientów w negocjacjach...

Czytaj dalej

Inwestycje

Doradztwo w trakcie procesu inwestycyjnego. Nasze doradztwo obejmuje wszelkie etapy realizacji inwestycji, doradztwo, negocjacje i realizację kontraktów o roboty budowlane, także według standardów FIDIC), doradztwo przy umowach zawieranych ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (podwykonawcy, dostawcy mediów, itd.). doradzamy także...

Czytaj dalej

Prawo zamówień publicznych

Posiadamy istotne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w obszarze zamówień publicznych. Doradzamy Zamawiającym jak i Wykonawcom. Zapewniamy doradztwo na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, umów konsorcjum, korespondencji między Zamawiającym i Oferentem w toku procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj dalej

Prawo podatkowe

Doradzamy Klientom we wszelkich zagadnieniach związanych z prawem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku VAT oraz optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego. W obszarze naszych zainteresowań mieści się także prawo celne. W zakresie prawa podatkowego i celnego zajmujemy się doradztwem prawnym...

Czytaj dalej

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Doradzamy w procesach kupna i sprzedaży udziałów i akcji spółek, przejęć, podziałów i podziałów spółek, restrukturyzacji spółek, kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, sporządzamy audyty prawne (due diligence) i umowy joint ventur

Czytaj dalej

Prawo własności intelektualnej

Doradztwo w obszarze tej gałęzi prawa obejmuje zabezpieczenie interesów Klientów KKP w ramach zawieranych kontraktów, w szczególności przy umowach licencyjnych, których przedmiotem jest prawo autorskie, a w zakresie prawa własności przemysłowej znaki towarowe, patenty czy projekty racjonalizatorskie.

Czytaj dalej

Prawo nieruchomości

Doradzamy inwestorom realizującym przedsięwzięcia w sektorze rynku nieruchomości, dokonując audytów prawnych (due dilligence) nieruchomości, doradzamy w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, sporządzamy i doradzamy przy zawieraniu umów...

Czytaj dalej

Transport i spedycja

Klientom z sektora transportowego i logistyki, doradzamy we wszystkich aspektach ich działalności. Nasze doradztwo obejmuje wszelkie etapy prowadzenia biznesu z sektora transportu, poczynając od analizy i przygotowania struktur biznesu, poprzez finansowanie...

Czytaj dalej

Prawo energetyczne

Doradztwo w zakresie projektów energetycznych stanowi istotną specjalizację Kancelarii KKP. Dostrzegając potrzebę ogromnych nakładów w sektorze energetycznym prawnicy KKP, zwłaszcza mając na uwadze założenia dyrektywy Komisji Europejskiej w zakresie...

Czytaj dalej
KKP Kotulski Köhler Przybysz
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

ul. Mickiewicza 21
40-085 Katowice
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014. Polityka prywatności, Projekt: Hyh strony