Usługi

Prawo spółek

W ramach bieżącej obsługi naszych Klientów zapewniamy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradzając przy zawieraniu kontraktów, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych i doradztwie z zakresu prawa pracy.

Posiadamy istotne doświadczenie w compliance i obsłudze organów spółek handlowych.

Dla spółek publicznych obsługujemy wszystkie kwestie związane z obowiązkami prawnymi wynikającymi z przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym i postępowaniami przed KNF.