Piotr Boczkowski

Aplikant radcowski
p.boczkowski@kkplegal.com

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasie studiów członek sekcji prawa administracyjnego oraz wiceprzewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego, jak również sekretarz, a następnie wiceprzewodniczący Koła Naukowego Prawa Administracyjnego. Autor rozdziałów pt. „Administracyjnoprawne aspekty czytelnictwa” oraz „Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej” w stworzonych pod redakcją dr Anny Gronkiewicz i dr Agnieszki Ziółkowskiej publikacjach naukowych pt. „Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej – zagadnienia wybrane” oraz „Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku”. Jako prelegent występował na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych. W obszarze jego zainteresowań pozostaje prawo i postępowanie administracyjne, a także prawo gospodarcze i handlowe. Komunikuje się w języku angielskim.

Powrót do listy

KKP Kotulski Köhler Przybysz
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Biuro w Katowiach
al. Roździeńskiego 1A (Biurowiec KTW I)
40-202 Katowice

Biuro w Warszawie
CENTRUM ZIELNA
ul. Zielna 37C
00-108 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014. Polityka prywatności, Wykonanie: hyh.pl