Zespół

Partnerzy

Zespół

Michał ChochołaAdwokat

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administarcji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracuje nad rozprawą doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (na styku bioetyki, prawa karnego oraz medycyny). Zajmował się zamówieniami publicznymi w podmiotach medycznych. Zdobył także doświadczenie w zamówieniach sektorowych w Poczcie Polskiej S.A. Prowadził obsługę prawną przedsiębiorstw sektora medycznego, reprezentując je również w licznych sprawach medycznych (m.in. przed Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych). Posiada uprawnienia do prowadzenia kanonicznych spraw małżeńskich.

Zajmował się obsługą prawną związków i gmin wyznaniowych oraz stowarzyszeń.
Mediator wpisany na listę mediatorów sądowych, a także w Fundacji Mediatio oraz Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Członek Komisji ds. równego traktowania (Zespół LGBT+) przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Członek Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris.
Jest także dyplomowanym antykwariuszem i marszandem, zna problematykę prawną rynku sztuki.
Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim, uczy się czeskiego.

Prywatnie wyszukuje szpeje na targach staroci i w antykwariatach, kolekcjonuje sztukę naiwną i porcelanę, restauruje stare przedmioty i buduje dioramy; jest dorosłym fanem LEGO.

Zamknij