Zespół

Partnerzy

Zespół

document

Łukasz ZalewskiAplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Université Paris Dauphine (Master 2 Europejskie i Międzynarodowe Prawo Handlowe) oraz Polskiej Akademii Nauk (Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji). Stypendysta Universidad Carlos III de Madrid (LLP-Erasmus). Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy projektach infrastrukturalnych oraz w sprawach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z zakresu gospodarki odpadami. Klientów kancelarii wspiera także w postępowaniach karnych, w tym karnoskarbowych.  

Doradzał liderom sektorów kolejowego, budowlanego, usług inżynieryjnych, energetycznego oraz gospodarki odpadami w zakresie prawa cywilnego, warunków kontraktowych FIDIC, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego.

Reprezentował podmioty prywatne i publiczne na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne.

Szczególnym przedmiotem jego zainteresowania jest szeroko pojmowane prawo ochrony środowiska. W tym zakresie kompleksowo wspierał wiodące warszawskie podmioty świadczące usługi odbierania i zagospodarowania odpadów. Ponadto posiada doświadczenie w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, dokumentów referencyjnych i konkluzjami BAT, zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz odpowiedzialności za szkodę w środowisku.

Języki obce

angielski, hiszpański

Zamknij