Bartosz Bilicz

Aplikant radcowski
b.bilicz@kkplegal.com

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską pt. „Umowa licencji know-how”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Janusza Strzępki, obronił w 2015 roku.W czasie studiów działał w Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej oraz Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego jako sekretarz i członek sekcji prawa cywilnego. Doświadczenie zdobywał również jako wolontariusz – asystent sędziego w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach. W obszarze jego szczególnych zainteresowań znajduje się prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo gospodarcze i handlowe. Autor rozdziału pt. „Wirtualny świat jako utwór samoistny. Twórcze wykorzystywanie elementów gier komputerowych. Machinima” w stworzonej pod redakcją dr hab. Katarzyny Grzybczyk publikacji „Prawo w wirtualnych światach”. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Powrót do listy

KKP Kotulski Köhler Przybysz
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Biuro w Katowiach
al. Roździeńskiego 1A (Biurowiec KTW I)
40-202 Katowice

Biuro w Warszawie
CENTRUM ZIELNA
ul. Zielna 37C
00-108 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014. Polityka prywatności, Wykonanie: hyh.pl