Zespół

Partnerzy

Zespół

document

Bartosz BiliczAdwokat

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską pt. „Umowa licencji know-how”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Janusza Strzępki, obronił w 2015 roku.

W czasie studiów działał w Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej oraz Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego jako sekretarz i członek sekcji prawa cywilnego. Doświadczenie zdobywał również jako wolontariusz – asystent sędziego w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach. W obszarze jego szczególnych zainteresowań znajduje się prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo gospodarcze i handlowe. Autor rozdziału pt. „Wirtualny świat jako utwór samoistny. Twórcze wykorzystywanie elementów gier komputerowych. Machinima” w stworzonej pod redakcją dr hab. Katarzyny Grzybczyk publikacji „Prawo w wirtualnych światach”. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W kancelarii KKP doradza Klientom głównie w obszarze własności intelektualnej i przemysłowej, której to dziedziny jest pasjonatem i ekspertem. Drugim istotnym obszarem doradztwa jest sektor działalności specjalnej związanej z produkcją uzbrojenia, gdzie Bartek od lat jest jednym z kluczowych doradców.

Języki obce

angielski

Zamknij