Zespół

Partnerzy

Zespół

document

Agnieszka ŚwiderskaRadca prawny.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe „Zamówienia Publiczne” oraz „Negocjacje i Mediacje” prowadzone przez WSB w Poznaniu oraz „Pomoc Publiczna” w SGH w Warszawie.

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych – w latach 2004-2006 była arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a wykonując zawód radcy prawnego doradza jako ekspert ds. zamówień publicznych zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Przez kilkanaście lat pracowała w instytucji zarządzającej programem operacyjnym – prowadziła nadzór prawny nad wdrażaniem programów finansowanych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020. Wielokrotnie opiniowała sprawy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej oraz wyboru i dofinasowania projektów, kontroli nad beneficjentami środków europejskich, szczególnie w zakresie procedur udzielania zamówień oraz prowadzenia inwestycji publicznych w zgodzie z prawem krajowym i europejskim. Prowadziła kilkaset postępowań przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach dotyczących korekt finansowych oraz oceny projektów dofinansowywanych ze środków europejskich.
Doradza przedsiębiorcom i podmiotom publicznym także w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Zamknij