Zespół

Partnerzy

Zespół

document

Adam PindorAdwokat

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości, w tym postępowań dekretowych i restytucyjnych prowadzonych w ramach Komisji Regulacyjnej ds. gmin wyznaniowych żydowskich.

Ponadto, w sprawach związanych z prawem nieruchomości, prowadzi kwerendy historyczne i geodezyjne, których celem jest m.in. odtworzenie pierwotnych granic nieruchomości bądź odnalezieniem dawnych właścicieli.

Ma doświadczenie w sprawach ochrony zabytków, prawa budowlanego i rozgraniczenia nieruchomości.

Występuje jako obrońca w postępowaniach karnych oraz pełnomocnik w sprawach spadkowych.

Języki obce

angielski

Zamknij